Ter gelegenheid van het feit dat in 2016 de Vereniging Vrijwillige Brandweer De Bilt 100 jaar bestaat wordt er ZATERDAG 11  juni 2016 een brandweeroptocht gehouden door de centra van De Bilt en Bilthoven. De organisatie berust bij een aantal leden en oud-leden van de brandweer. Ook de V.B.B. (Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen), die dit jaar 40 jaar bestaat,  doet mee aan de organisatie. Deelname met brandweervoertuigen aan deze optocht is gratis.  Kosten kunnen niet gedeclareerd worden.  Door de bouw van een spoorwegtunnel in Bilthoven moet de optocht helaas beperkt worden tot 80 voertuigen. De eerste 80 aanmeldingen kunnen dus meedoen.

Belangeloze muzikale medewerking aan deze optocht verlenen de Brandweerharmonie uit Bilthoven en de Koninklijke Biltse Harmonie.

Programma

Zaterdag 11  juni 2016 vanaf 12.30 uur verzamelen we op de Anthonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven, aanrijden via de 1e Brandenburgerweg. U wordt daar opgevangen door brandweermensen die u verder verwijzen. Om 14.00 uur vertrekt de optocht naar Bilthoven en daarna naar De Bilt. Aan het eind van de optocht is er rond 15.45 uur een defilé langs het bordes van Gemeentehuis “Jagtlust”. Daarna is er op en rond de parkeerplekken daar een “Static Show”.  Daar kunnen belangstellenden foto’s maken en bijzonderheden over de voertuigen vernemen. Een herinnering aan deze dag kunt u vanaf 16.30 uur ophalen in de tent voor het gemeentehuis. De optocht is ongeveer 8 kilometer lang.

Voorwaarden

Deelname is op eigen risico. Aan alle wettelijke eisen moet voldaan zijn.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of andere kosten.

Het is verboden om water te spuiten met een waterkanon o.i.d.  Dit in verband met de vele fotografen met hun dure apparatuur!

Inschrijven is mogelijk t.m. 28 mei 2016.

V.B.B.

Samenwerking met de Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen, die dit jaar 40 jaar bestaat en in het bezit is van een groot adressenbestand, heeft ertoe geleid dat de uitnodigingen voor deze optocht verzonden zijn door de V.B.B..

De Vereniging Vrijwillige Brandweer De Bilt feliciteert de V.B.B. van harte met het 40-jarige jubileum!

Inschrijven

Hierbij meld ik mij aan om deel te nemen met een brandweervoertuig op zaterdag 11  juni 2016 aan de optocht in De Bilt-Bilthoven en ga akkoord met de voorwaarden.

  • Gegevens voertuig

  • (om te vertellen tijdens het defilé)

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Han Jacobse of Ton van Schaik via optocht@100jaarbrandweerdebilt.nl

Brandweerkazerne Bilthoven
Leyenseweg 40
3721 BD  Bilthoven